Fakkeltog

Fakkeltog er en ideell og uavhengig organisasjon som jobber for å bedre fremtiden til mennesker på flukt. Vår visjon er å bidra til et normalt og verdig liv for disse menneskene.

Vi hjelper deg

Vår oppgave er å sikre en rask og praktisk overgang fra et liv på flukt.

Våre aktiviteter retter seg både mot barn og voksne og er skreddersydd for å passe målgruppen.

Rettigheter og plikter

Vi jobber for å realisere konkrete tiltak som bidrar til at inkludering går fort og smidig, gjennom blant annet informasjonsarbeid.

Jobb og utdanning

Siden vi startet opp i 2017 har vi gjennomført mer en 180 aktiviteter i Norge, Hellas og Irak.

Giveinfo