Rekruttering Give Info

Rekruttering Give Info

Give Info er en telefonbasert informasjonstjeneste der du kan få svar på spørsmål vedrørende: Skole og utdanning, rettigheter og plikter, rettsvesen, NAV, helse, familie, etablering av bedrift, arbeidstager- og arbeidsgivers rettigheter, barnevern, økonomi, bolig og alt annet.